Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VST

termín
tabulka služeb vozidla
term
vehicle service table (VST)
definice

datová struktura vysílaná OBU, která indikuje dostupné služb

definition

data structure transmitted by the OBU to indicate available services

standard (extrakt)