Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz USER NEED

term
user need – IFOPT
termín
uživatelská potřeba
definition

an ACCESSIBILITY requirement of a PASSENGER

EXAMPLE That they are unable to use stairs, or lifts, or have visual or auditory impairments.

definice

<IFOPT> požadavek přístupnosti cestujícího

PŘÍKLAD Zvláštní požadavky zrakově, sluchově nebo tělesně postižených uživatelů apod. Například člověka na invalidním vozíku nelze při navádění na nástupiště navést na schody nebo běžné výtahy.

term
user need (Accessibility MODEL)
termín
uživatelská potřeba (MODEL přístupnosti)
definition

a user's need for a particular SUITABILITY

definice

potřeba uživatele na konkrétní VHODNOST

standard (extrakt)