Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS-eCall

termín
eCall poskytovaný třetí stranou
term
third party services supported eCall (TPS-eCall)
definice

eCall podporovaný službami třetí strany, který zahrnuje přenos „souboru dat systému ve vozidle“ (a další možná dodatečná data) z vozidla do TPSP a ustavení hlasového kanálu s tímto TPSP

POZNÁMKA 1 k heslu V případě tísňové situace, která vyžaduje pomoc od záchranných služeb, ustaví TPSP hlasové spojení s nejvhodnějším PSAP. TPSP také předá všechny relevantní informace týkající se události, včetně informací stanovených jako povinné v normě na MSD (EN 15722) jako minimum, tomuto nejvhodnějšímu PSAP. TPSP také poskytne hlasovou komunikaci mezi PSAP a cestujícími ve vozidle, alespoň ustavení konferenčního hovoru, pokud se požaduje jednou ze zapojených stran.

definition

eCall variant as described and defined in EN 16102

NOTE In summary, it includes the transmission of the ‘IVS dataset’ (plus possibly additional data) from the vehicle to a TPSP, and the establishment of a voice call with this TPSP. In the event of an emergency situation likely to require assistance from the emergency services, the TPSP establishes a voice connection with the most appropriate PSAP. The TPSP also forwards all relevant information concerning the event, including the information specified as mandatory by the MSD standard (EN 15722) as a minimum, to this most appropriate PSAP. The TPSP also provides voice communication between the PSAP and the vehicle occupants, at least by setting up a conference call, if this is required by any of the parties involved.

standard (extrakt)
termín
generátor tísňového volání
term
TPS-eCall generator (TPS-eCall)
definice

cestující ve vozidle nebo zařízení ve vozidle, které způsobí spuštění transakce TPS-eCall automaticky nebo manuálně

definition

occupant of a vehicle or equipment within a vehicle that has cause to trigger a TPS-eCall transaction by automatic or manual means

standard (extrakt)