Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz STOP PATH LINK

term
stop path link – IFOPT
termín
přístupová cesta k zastávce
definition

A path between any two physical STOP PLACE SPACES within an interchange that represents a step of a possible transfer route for passengers within a STOP PLACE

NOTE: A STOP PATH LINK is a STOP PLACE COMPONENT in its own right and may have ACCESSIBILITY LIMITATIONS and CHECKPOINTS associated with it to indicate impediments that may prevent access or slow a user down. A sequence of one or more STOP PATH LINKS may make up a NAVIGATION PATH. Each end of a STOP PATH LINK connects to an entity that is a concrete subtype of an ABSTRACT STOP PLACE SPACE, that is, ACCESS SPACE or QUAY or BOARDING POSITION. Each end of a STOP PATH LINK may further have a specific ENTRANCE of the same concrete subtype of ABSTRACT STOP PLACE SPACE associated with that end, that is QUAY ENTRANCE, ACCESS SPACE ENTRANCE or BOARDING POSITION ENTRANCE. STOP PATH LINKs may be used only within an interchange. ACCESS PATH LINKS may be used for PATH LINKs outside the physical STOP PLACE.

definice

<IFOPT> trasa mezi jakýmikoli dvěma prostory zastávkového místa v rámci přestupu, který představuje možnou dopravní trasu pro cestující v zastávkovém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Přístupová cesta k zastávce je sama o sobě komponentou zastávkového místa a může obsahovat omezení přístupu a kontrolní body s ní spojené k udání překážek, které mohou uživateli zabránit v přístupu nebo ho zpomalit. Posloupnost jedné nebo více přístupových cest k zastávce může představovat navigační trasu.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý konec přístupové cesty k zastávce by měl vést k entitě, která je konkrétním podtypem abstraktního prostoru zastávkového místa, tedy přístupovým prostorem nebo nástupištěm nebo nástupním místem. Každý konec přístupové cesty k zastávce dále může mít zvláštní vstup stejného konkrétního podtypu abstraktního prostoru zastávkového místa asociovaného s oním koncem, tedy vstup k nástupišti, vstup k přístupovému prostoru nebo vstup k nástupnímu místu.

POZNÁMKA 3 k heslu Přístupové cesty k zastávce mají být používány pouze v rámci přestupu. Přístupové cesty jsou používány jako spojovací cesty pouze mimo fyzické zastávkové místo.

standard (extrakt)