Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz SPECIAL SERVICEs

term
special service (Service Journey MODEL)
termín
speciální služba (MODEL obslužné jízdy)
definition

a work of a vehicle that is not planned in a classical way, i.e. that is generally not based on VEHICLE JOURNEYs using JOURNEY PATTERNs

NOTE It involves specific characteristics (such as specific access rights) and/or may be operated under specific circumstances.

definice

práce vozidla, která není plánovaná běžným způsobem, tzn. není obecně založena na JÍZDĚ VOZIDLA podle DIAGRAMU JÍZDY; obsahuje zvláštní charakteristiky (jako jsou zvláštní přístupová práva) a/nebo může být provozována za zvláštních okolností

standard (extrakt)