Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz RES

termín
odpověď PDU, potvrzení přijetí REQW
term
response message PDU, acknowledging a REQW (RES)
standard (extrakt)
termín
strana prvku pozemní komunikace
term
road element side (RES)
definice

základní komponenta úseku pozemní komunikace, která reprezentuje levou nebo pravou stranu určité trasy a odpovídá jedné nebo více jedinečným kombinacím navigačního geoprvku

definition

basic component of the road section entity that represents left or right side of a link and corresponds to one or more unique combinations of a navigable feature and a house number range

standard (extrakt)