Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz RÁMEC

termín
rámec; framework
term
framework
definice

struktura vyjádřená diagramy, textem a formálními pravidly, která uvádí do vzájemných souvislostí součásti koncepční entity

definition

structure expressed in diagrams, text, and formal rules which relates the components of a conceptual entity to each other

standard (extrakt)