Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Participant Reference

term
participant reference – SIRI
termín
reference účastníka; odkaz na účastníka
definition

unique identifier of a Control Centre or other type of Service Participant

NOTE The reference is bilaterally agreed between participating systems, and will typically be unique for a region of a country within which systems need to communicate. The Participant Reference is used to scope other data identifiers within each bilateral date reference agreement.

definice

<SIRI> jednoznačný identifikátor řídicího centra nebo jiného typu účastníka služby

POZNÁMKA 1 k heslu Reference jsou bilaterálně dohodnuty mezi zúčastněnými systémy a obvykle jsou jedinečné pro oblast země, ve které systémy potřebují komunikovat. Používají se k vymezení jiných identifikačních údajů v každé bilaterální dohodě o datových referencích.

standard (extrakt)