Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PATH LINK

term
path link (Path & Navigation Path MODEL)
termín
cesta spoje (MODEL cest a navigačních tras)
definition

a link within a PLACE of or between two PLACEs (that is STOP PLACEs, ACCESS SPACEs or QUAYs,BOARDING POSITIONs, POINTs OF INTEREST etc. or PATH JUNCTIONs) that represents a step in a possible route for pedestrians, cyclists or other out-of-vehicle passengers within or between a PLACE

NOTE 1 to entry: It is possible but not mandatory that a PATH LINK projects onto a more detailed set of infrastructure or mapping links that plot the spatial course, allowing it to be represented on maps and to tracking systems.

definice

spoj v rámci nebo mezi dvěma MÍSTY (tj. ZASTÁVKOVÁ MÍSTA, PŘÍSTUPOVÉ PROSTORY nebo NÁSTUPIŠTĚ, NÁSTUPNÍ MÍSTA, BODY ZÁJMU atd. nebo CESTOVNÍ UZLY), které reprezentují dílčí krok v případných trasách pěších, cyklistů nebo dalších cestujících, kteří necestují vozidly mezi nebo v rámci MÍSTA

POZNÁMKA 1 k heslu Je možná (nepovinná) projekce CESTY SPOJE na detailnější pojetí infrastruktury nebo mapování spojů k plánování prostorového kurzu, umožňující zobrazení na mapách a ve vyhledávacích systémech.

standard (extrakt)
term
path link – IFOPT
termín
spojovací cesta
definition

a link between any two STOP PLACES, STOP PLACE SPACES (that is, ACCESS SPACES or QUAYS or BOARDING POSITIONS), POINTS OF INTEREST or PATH JUNCTIONS that represents a step in a possible route for pedestrians, cyclists or other out of vehicle passengers within or between a PLACE

NOTE A STOP PATH LINK is used within a STOP PLACE and may have further properties and attributes derived from its relationship with the STOP PLACE. An ACCESS PATH LINK is used outside a STOP PLACE. It is possible but not mandatory that a PATH LINK projects onto a more detailed set of infrastructure or mapping links that plot the spatial course, allowing it to be represented on maps and to tracking systems.

definice

<IFOPT> spojení mezi dvěma zastávkovými místy, prostory zastávkového místa, body zájmu nebo cestovními uzly, které reprezentují dílčí krok v případných trasách pěších, cyklistů nebo dalších cestujících, kteří necestující vozidly mezi nebo v rámci místa

standard (extrakt)