Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz OSI model

term
OSI model
termín
model OSI
definition

the International Standards Organization has developed a reference model, the Open Systems Interconnection (OSI) model, to enable different or similar systems to dialogue with one another; this model constitutes a reference framework for describing data exchanges; it is described in 7 ”layers”

definice

model propojení otevřených systémů (OSI) pro umožnění komunikace rozdílných nebo podobných systémů s dalšími, který stanoví referenční rámec pro popis výměny dat; je popsán v sedmi vrstvách

standard (extrakt)