Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz OPERATIONAL CONTEXT

term
operational context (Transport Organisations MODEL)
termín
provozní kontext (MODEL dopravních organizací)
definition

characterization of a set of operational objects, such as timing or links determined either by a DEPARTMENT or by an ORGANISATIONAL UNIT

definice

popis skupiny předmětů provozu (např. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKOU nebo ODDĚLENÍM stanovený časový průběh nebo spoje)

standard (extrakt)