Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz NOTICE

term
notice (Notice MODEL)
termín
oznámení (MODEL oznámení)
definition

a text for informational purposes on exceptions in a LINE, a JOURNEY PATTERN, etc. The information may be usable for passenger or driver information

definice

text pro informativní účely týkající se SPOJE, DIAGRAMU JÍZDY apod.; tato informace může být využita pro informace pro cestující nebo řidiče

standard (extrakt)