Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz MGT

termín
datum a čas zadání zprávy
term
message generation time (MGT)
definice

automatický příznak data a času vytvořený v reálném čase a bodě vygenerování zprávy

POZNÁMKA 1 k heslu Používá se pro účely řízení informací.

definition

date and time stamp in accordance with ISO 8601 originated at the actual time and point of message generation

NOTE Used for message management purposes.

standard (extrakt)