Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz LOCAL SERVICE

term
local service – IFOPT
termín
místní služba
definition

named service relating to the use of the STOP PLACE or transport services at a particular location, for example porterage, assistance for disabled users, booking offices, etc.

NOTE The service may have a VALIDITY CONDITION associated with it. A LOCAL SERVICE is treated as a form of non-material EQUIPMENT.

definice

<IFOPT> pojmenovaná služba spojená s využíváním ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA a nebo dopravní služby na určitém místě

POZNÁMKA 1 k heslu Tato služba může obsahovat s ní spojené PODMÍNKY PLATNOSTI. MÍSTNÍ SLUŽBA je pokládána za formu nemateriálního ZAŘÍZENÍ.

PŘÍKLAD Služba prodeje lístků, zákaznický servis, pomoc pro zdravotně postižené uživatele, rezervační kancelář, úschovna zavazadel, ztráta zavazadel, vyřizování stížností, zavazadlová služba, půjčovna, peněžní služby, občerstvení, komunikační služba.