Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Hláška vozidla

termín
hláška vozidla
term
call – SIRI
definice

<SIRI> pobyt vozidla na specifickém zastávkovém bodu, jak vyplývá z diagramu jízdy předepsaného pro jízdu vozidla pro dosažení souboru plánovaných a očekávaných časů

POZNÁMKA 1 k heslu Vozidlo může provést z jedné zastávky více než jednu hlášku vozidla během své jízdy podle diagramu. Jednotlivé hlášky vozidla jsou rozlišeny pořadím pobytů, kterým jsou přiřazeny příslušné reálné časy. Hláška vozidla podle SIRI může být považována za užitečnou optimalizaci normalizovaného souboru struktur, které jsou v Transmodelu členěny separátně. Hláška vozidla kombinuje prvky Transmodelu jako jsou: bod v diagramu jízdy, očekávaný čas průjezdu, zjištěný čas průjezdu a cílový čas průjezdu, s prvky v reálném čase a jinými vlastnostmi zastávky příslušejících k pobytu vozidla. SIRI oddělením prvků příslušných příjezdu od těch, které přísluší odjezdu, usnadní ověření platnosti a implementaci systémů.

definition

a visit by a VEHICLE to a specific STOP POINT as it follows the JOURNEY PATTERN of its VEHICLE JOURNEY to achieve a set of planned and estimated PASSING TIMEs

NOTE A VEHICLE may make more than one Call to the same stop in the course of a JOURNEY: different calls may typically be distinguished by a Visit Number count. The Call may have real time data associated with it. A SIRI Call may be regarded as a useful optimisation of a more normalised set of structures that are articulated separately in TransModel. Call combines the TransModel elements of POINT IN JOURNEY PATTERN in with ESTIMATED PASSING TIME, OBSERVED PASSING TIME, & TARGET PASSING TIME, along with real time elements and other stop properties pertaining to the visit.

NOTE that SIRI segregates all elements pertaining to arrival from those pertaining to departure, again facilitating the validation and implementation of actual systems.

standard (extrakt)