Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Data set

term
data set
termín
datová množina
definition

sub division of Album, which in turn can be subdivided into Sections

EXAMPLE Large set of data covering a particular geographic area.

definice

podmnožina alba, která může být dále dělena do sekcí

PŘÍKLAD Velká množina dat týkající se konkrétní geografické oblasti.

standard (extrakt)
term
data set
termín
soubor dat
definition

logical set of data elements selected by semantic relation

NOTE Data set is used only for better understanding and is fully independent from implementation solutions.

definice

skupina datových prvků seskupených na základě sémantického vztahu

POZNÁMKA 1 k heslu Soubor dat se používá pouze pro lepší srozumitelnost a je zcela nezávislý na reálných implementacích.

standard (extrakt)