Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz DESTINATION DISPLAYs

term
destination display – Transmodel
termín
zobrazení cíle
definition

an advertised destination of a specific JOURNEY PATTERN, usually displayed on a headsign or at other onboard locations

NOTE 1 to entry In SIRI, different values for DESTINATION DISPLAY may be used in the dated timetable, the real-time table, or on individual calls to support stop centric and vehicle centric presentations of information to the customer. If not specified on an individual Call element, the DESTINATION DISPLAY will be inherited from the most recent previous Call element. If there are no values on previous calls, it will be inherited from the DATED VEHICLE JOURNEY destination displays.

definice

<Transmodel> zobrazený název cíle (konečné zastávky) DIAGRAMU JÍZDY na hlavním nebo na jiném zobrazovači umístěném na palubě vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI lze různé údaje použít pro zobrazení cíle v datovaném jízdním řádu, jízdním řádu v reálném čase nebo v individuálních zprávách při centrálním oznamování zastávek a vozidel cestujícím.

POZNÁMKA 2 k heslu Pokud není zobrazení cíle specifikováno v individuálním prvku hlášky, bude zobrazen cíl z předchozího prvku hlášky. Jestliže nejsou údaje v předchozích hláškách, budou použity údaje z datovaného diagramu jízdy.