Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz CTP

termín
bod zkoušení shody
term
conformance test point (CTP)
definice

konkrétní případ zařízení, které provádí zkoušení shody „naživo“ s použitím „živého“ zařízení, nebo zařízení/systémů, které simulují chování zařízení v bodě zkoušení za účelem podnícení nebo sledování chování v průběhu simulace a zaznamenání jejího výsledku

definition

may be an actual instantiation of equipment performing a conformance test process ‘live’, using ‘live’ equipment or may be equipment/systems that simulate behaviour of equipment at the point being tested in order to stimulate or observe the behaviour resultant from the stimulation and note the result of that stimulation

standard (extrakt)