Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz BLOCK

term
block – Transmodel
termín
blok
definition

the work of a vehicle from the time it leaves a PARKING POINT after parking until its next return to park at a PARKING POINT. Any subsequent departure from a PARKING POINT after parking marks the start of a new BLOCK. The period of a BLOCK has to be covered by DUTIES.

definice

<Transmodel> jízda vozidla od času, kdy vozidlo opustilo parkovací bod, do doby, než se do něj vrátí; jakýkoliv následný odjezd z parkovacího bodu znamená start nového bloku

POZNÁMKA 1 k heslu Trvání bloku je pokryto předepsanými povinnostmi řidiče.

standard (extrakt)