Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz řidiči

termín
řidič
term
driver (Dr)
definice

osoba, která řídí vozidlo

POZNÁMKA 1 k heslu U řidiče se předpokládá, že provozuje (používá/obsluhuje) OBE (například nastavení počtu náprav).

definition

person who drives a vehicle

NOTE The driver is assumed to operate (use/serve) the on-board equipment (e.g. the setting of the number of axles).

standard (extrakt)